Home

Educational Association, z. s.
spolek, jehož cílem je vytvoření otevřené společnosti vzdělávání, informační, konzultační a poradenské činnosti v oblasti celoživotního vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů.